Oferujemy kompleksową obsługę księgowo-kadrową w rozsądnej cenie.​​


Prowadzimy pełen zakres usług płacowo-księgowych na terenie Lublina oraz całego Województwa Lubelskiego.

KSIĘGI RACHUNKOWE:

 • ­sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • ­opracowanie zakładowego planu kont;
 • ­prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia;
 • ­sporządzanie i składanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT);
 • ­sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat.

EWIDENCJA PKPiR, RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA:

 • ­sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • ­bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
 • ­prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • ­sporządzanie i składanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • ­sporządzanie rozliczeń i sprawozdań rocznych.

OBSŁUGA KADROWO­-PŁACOWA:

 • ­prowadzenie spraw dotyczących przebiegu zatrudnienia pracowników, w tym
 • dokumentacji kadrowej;
 • ­obsługa zatrudnienia osób w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • ­sporządzanie miesięcznych list płac pracowników oraz przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • ­sporządzanie zeznania rocznego pracowników PIT­11, PIT­8B.