08:00
VAT-R od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy, którzy rejestrują się do celów VAT, nie muszą już ponosić kosztów związanych z wydaniem dokumentu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Wydanie tego dokumentu nie jest już obowiązkowe, lecz fakultatywne.

Podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (art. 96 ust. 1 ustawy o VAT). Do końca 2014 r. czynności tej towarzyszyła konieczność obligatoryjnego wydania potwierdzenia rejestracji, za które podatnik rejestrujący swoją działalność musiał zapłacić 170 zł (art. 96 ust. 4 ustawy o VAT).

Od 1 stycznia 2015 r. wydanie tego dokumentu nie jest już obowiązkowe, lecz fakultatywne. Tym samym tylko podatnik, który zgłosi chęć uzyskania potwierdzenia rejestracji (złoży wniosek w tej sprawie), będzie zobowiązany do poniesienia kosztów tej operacji (opłaty skarbowej w wysokości 170 zł). Podatnik, który nie wystąpi z takim żądaniem, poniesie mniejsze koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeśli z jakichś względów podatnik potrzebuje takiego potwierdzenia (bo np. żąda tego kontrahent), w dalszym ciągu może o nie wystąpić. Wydanie potwierdzenia nadal kosztuje 170 zł.

Wyświetleń: 344 | | Rating: 0.0/0